duminică, 27 aprilie 2014

Introducere

Cel ce dorește să cunoască trecutul, prezentul și perspectivele de dezvoltare ale unei zone minunate, va găsi în cuprinsul acestui blog, într-o sinteză și analiză totodată, tot ce a fost și este mai de seamă pe teritoriul județului Arad. 


Va găsi condițiile fizico-geografice variate, cu zona montană și submontană, cu zonele de dealuri și de câmpie, care se întregesc și se completează, se echilibrează și se armonizează. O unitate în diversitate, ceea ce explică legătura organică între oameni și locuri, între locuri și oameni, rădăcinile adânci ale oamenilor în locuri, împletirea destinului unora cu al altora.

Locuri și oameni creatori de cultură și civilizație populară, din vechimea veacurilor până în epoca contemporană. Cultură și civilizație locală care se integrează organic în cuprinzătoarea cultură a poporului român, cu caracteristicile fundamentale comune, la care se adaugă particularitățile locale, rod al inventivității populare din partea locului, românești și a naționalităților maghiare, germane, sârbești sau slovace, așezate în cursul veacurilor alături de români, conviețuind și creând împreună minunății culturale sau materiale.

Meleagurile atât de frumoase și generoase ca cele arădene și zărăndene ne-au oferit tot ceea ce am fi avut nevoie pentru trai, viață îndestulătoare și totodată și locuri ocrotitoare la vreme de nevoie. Este explicația existenței vieții omenești în regiunea Aradului din cele mai vechi timpuri, ale pietrei cioplite și șlefuite. Nu însă o viață simplă, întâmplătoare și vremelnică, ci o viață organizată superior pentru acele vremuri, din toate punctele de vedere. Ziridava este o confirmare concludentă cu privire la existența pe teritoriul României, cu peste 2000 de ani în urmă a unei societăți așezate și organizate, cu instituții proprii statului centralizat, cu o civilizație asemenea civilizațiilor greco-romane ale acelor vremuri. Traco-dacii vremii lui Burebista sunt prezenți în părțile Aradului, ca și în ale Olteniei și Munteniei, ale Hunedoarei și Sibiului, ale Moldovei și Dobrogei. Ziridava și Sarmizegetusa, Pelendava și Popești, Tilișca și Bâtca Doamnei, Dionisiopolis și Histria, tot atâtea centre politico-militare ale unor teritorii vaste, răspândite pe întreg cuprinsul țării, supuse aceleiași stăpâniri, a celui mai puternic dintre regii daci, a lui Burebista și a urmașilor acestuia, până la instaurarea stăpânirii romane.

Origini și începuturi ce nu vor putea fi nici dezrădăcinate și nici înlocuite prin alte culturi și alte tradiții. Ceea ce românii n-au încercat și n-au urmărit. Mai întâi fiindcă nu era în interesul lor, apoi fiindcă le împrospătau propria cultură și, în al treilea rând, că noua sinteză daco-romană însemna continuitate și înnoire, progres și dezvoltare. Adevăruri demonstrate cu realitățile provinciilor romane în totalitatea lor, a teritoriilor din afara imperiului, care n-au fost nici ele refractare romanității, a realităților de pe cuprinsul județului Arad, unde sinteza daco-romană a fost pregnantă. Intr-o continuitate trainică și neîntreruptă, aici ca și pretutindenea, încât valurile populațiilor în migrație: goți, huni, gepizi, avari, pecenegi, maghiari nu au putut-o nici înlocui și nici modifica. A continuat să trăiscă vie, activă, sub învelișul unor dominații mai mult sau mai puțin formale, împrumutând mai puțin de la vremelnicii dominatori, împrumutându-le acestora autohtonii din modul lor de viață obștesc.

Dovezile cuprinse în capitolele de istorie veche ale acestui blog, pentru zona Aradului, sunt numeroase și convingătoare, înfățișate cu competență și obiectivitate, cu înțelegere și cumpănire de arheologii arădeni.